woensdag 17 december 2008

Yes! I won/ Ja, ik heb gewonnen.....

with this LO! I participated in this challenge on the site of pimp-a-pumpkin, the first Limburgse scrapsite :)
The challenge was to make a Layout with only black and white and one additional colour. The only embelishment you were allowed to use were flowers. The picture had to be black/white and there had to be a poem or quote on the LO.
I decided to make a LO about our dog Koda. He's my best friend on 4 legs :)
I'll try to translate the poem in English:
Friendship of a dog
Is friendship for live
For no other to see
what love a dog can give

Because if you're sad
He looks at you
as if he would say
I'll always stand beside you

And if you're happy again
He wiggles his tale
and barks as if he would say
We did it again

Such friendship is a miracle
A miracle to experience
such a friendship no men
no men can give


I won the Advent Tree Kit from K&Company.Met deze LO. Ik heb meegedaan met de zwart/wit en.... wedstrijd op het forum van Pimp-a-pumpkin, de eerste Limburgse scrapsite :)
De voorwaarden waren als volgt. Er mochten alleen zwart en wit gebruikt worden + nog een andere kleur. De embelishments mochten alleen in de vorm van bloemen zijn. De foto moest zwart/wit zijn en er moest een gedicht cq quote op de LO voorkomen. Ik heb de LO gemaakt over onze hond Koda. Mijn beste vriendje op vier poten :)
Het gedicht is als volgt:
De vriendschap van een hond
Is vriendschap voor het leven
Voor een ander niet te zien
Hoeveel een hond kan geven

want ben je eens verdrietig
Dan kijkt hij je aan
alsof hij zeggen wil
ik zal altijd naast je staan

En als je dan weer vrolijk bent
dan slaat hij met zijn staart
en blaft alsof hij zeggen wil
dat hebben we weer geklaard

zo'n vriendschap is een wonder
een wonder om te beleven
zo'n vriendschap kan geen mens
geen mens kan zoiets geven

Ik heb de advent tree kit van K&Company gewonnen


Geen opmerkingen: